Wat doen wij?

Een goed idee?

Er komt heel wat bij kijken om een goed idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Arnhemse inwoners met een idee kunnen terecht bij de Ideeënmakelaars Arnhem. De Ideeënmakelaar stelt vragen, luistert en denkt mee. Zo wordt een plan concreter en komt boven tafel wat er nodig is om het plan tot uitvoer te brengen. De ideeënmakelaars zullen door Arnhem te vinden zijn in gesprek op de Vrijdagmarkt, het winkelcentrum, een buurthuis of op een festival. Op zoek naar mooie ideeën die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor Arnhem, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren op cultureel, kunstzinnig of sociaal vlak of aandacht besteedt aan duurzaamheid, cross over of leefbaarheid.

“WIJ STELLEN VRAGEN, LUISTEREN EN DENKEN MEE”

De ideeënmakelaars helpen de Arnhemse inwoners graag verder. Zij denken actief met hen mee en brengen ze in contact met mensen en organisaties die wat voor ze kunnen betekenen. Dat maakt de zoektocht naar draagvlak, extra hulp of de benodigde middelen heel wat makkelijker. Zo ondersteunen zij om de kans van slagen aanzienlijk te verbeteren.

Heb je een idee en wil je een afspraak met de ideeënmakelaar? Bel of stuur een mail naar:
Sanne Nicholas

06 81185234

info@ideeenmakelaarsarnhem.nl